سیستم صوتی و رقص نور

کنترولر مادون قرمز IR

کنترولر مادون قرمز (IR)