-سنسور دما ، نور و رطوبت

 این سنسور هر سه پارامتر دما ،نور و رطوبت محیط را نشان میدهد و از طریق ارتباط با سرور امکان طراحی سناریو های متفاوت برای ارتباط بین این دیوایس و سایر دیوایسها وجود دارد.

برای مثال اگر دما از حتی بالاتر برود کولر گازی روشن یا خاموش شود و یا اگر سناریو براساس میزان نور محیط باشد با تغییر میزان نور پرده کنار برود شما میتوانید برای هر پارامتر  سناریو خاصی رو مطابق سلیقه و نوع نیازتان طراحی کنید.

 

آسودگی و رفاه با محصولات بشکو در یک خانه رویایی!