پرده برقی هوشمند:

با هوشمند کردن پرده های منزل از طریق نصب موتور پرده برقی میتوان از دیگر مزایای خانه ی هوشمند بهره برد

در صورت هوشمند بودن پرده منزل، قادر خواهید بود شدت نور مطلوب را در قسمت تنظیمات وارد نمایید تا با توجه به شدت نور داخل منزل، در طی روز پرده به صورت اتومات باز شود تا از روشنایی روز استفاده نمایید و بدین ترتیب در مصرف انرژی روشنایی ها نیز صرفه جویی خواهید کرد..

همچنین میتوانید وضعیت های مختلف پرده را در هر سناریو ذخیره نماییم و بطور مثال با انتخاب سناریو خواب علاوه بر خاموش شدن چراغ ها و... پرده ها نیز بسته خواهند شد.