-سرور کنترلر مرکزی

این محصول قابلیت کنترل تمامی تجهیزات خانه هومشند را دارا میباشد و میتواند با تعیین سناریو های مختلف محیطی امن و با ارامش شما به ارمغان بیاورد.

از جمله سناریوهای کنترلی این سیستم میتوان به سناریو دوربین -حرکت و لامپ-زمان و نور-پرده و دما-اسپیلت اشاره کرد.

بطور مثال برای سناریوی دوربین حرکت این سیستم دائما سنسور حرکت را میخواند و اگر حرکتی حس شد به دوربین فرمان میدهد و پس از ثبت یک تصویر ،تصویر گرفته شده را به همراه زمان و تاریخ معین در دیتا بیس خود ذخیره مینماید  و از طریق اینترنت نیز این تصویر را برای کاربر ارسال میکند و به همین طریق کاربر میتواند تمامی حرکات سنس شده را با جزییات زمان و تاریخ مشاهده نماید و تمامی سناریوها به همین سبک میتواند اجرایی شود.